مطالب منتشر شده در دسته ی "ویدئو"

تصاویر دیده نشده از اقامه نماز توسط رهبر معظم انقلاب

تصاویر دیده نشده از اقامه نماز توسط رهبر معظم انقلاب

[embed]http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Video/1395/04/14/139504141056056748067275.mp4[/embed]

ادامه خبر
خبرگزاری تسنیم : غرفه برتر بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات

خبرگزاری تسنیم : غرفه برتر بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات

[embed]http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Video/1395/08/21/139508212202527039179223.mp4[/embed]

ادامه خبر
استقلال یا پرسپولیس ؟!

استقلال یا پرسپولیس ؟!

[embed]http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Video/1395/06/25/139506251609527588667045.mp4[/embed]

ادامه خبر
خط آزاد – فیلمی که آمریکایی ها را به جان هم انداخت

خط آزاد – فیلمی که آمریکایی ها را به جان هم انداخت

[embed]http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Video/1395/05/25/139505250956593708386825.mp4[/embed]

ادامه خبر
خط آزاد – برخورد «معتدل» با حقوق های نجومی

خط آزاد – برخورد «معتدل» با حقوق های نجومی

[embed]http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Video/1395/07/13/139507131523345138844245.mp4[/embed]

ادامه خبر
عجیب ترین فرودگاه های جهان

عجیب ترین فرودگاه های جهان

[embed]http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Video/1395/06/28/139506281558099898693505.mp4[/embed]

ادامه خبر
خط آزاد – اشتغال جوان ایرانی یا خرید ایرباس

خط آزاد – اشتغال جوان ایرانی یا خرید ایرباس

[embed]http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Video/1395/07/12/139507121031443178829535.mp4[/embed]

ادامه خبر
روایت رهبرانقلاب از شهادت حضرت قاسم بن الحسن(ع)

روایت رهبرانقلاب از شهادت حضرت قاسم بن الحسن(ع)

[embed]http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Video/1395/07/17/139507170934296358873955.mp4[/embed]

ادامه خبر
مناظره ای تحت تاثیر ایران ، خشونت و امنیت

مناظره ای تحت تاثیر ایران ، خشونت و امنیت

[embed]http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Video/1395/07/17/139507170913513048873715.mp4[/embed]

ادامه خبر